Eksport i sankcje

Kupujący/Dystrybutor/Reseller/Klient jest świadomy i przyjmuje do wiadomości, że zakupione od Inter Projekt S.A. (VAT ID: PL6312516395) produkty i oprogramowanie, podlegają sankcjom nałożonym przez Unię Europejską (UE), Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), USA (np. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki (OFAC)) lub inną organizację międzynarodową, której Polska jest członkiem. Każdy nabywca podlega przepisom krajowym i międzynarodowych dotyczących kontroli eksportu oraz sankcji i ograniczeń gospodarczych i/lub określone przepisy i rozporządzenie w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kupujący/Dystrybutor/Klient nie może bezpośrednio lub pośrednio sprzedawać, eksportować, reeksportować, przekazywać, przekierować ani w inny sposób zbywać jakichkolwiek Produktów do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia, podmiotu lub osoby zabronionej przez przepisy ustawowe lub wykonawcze Unii Europejskiej (UE), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i USA.

Na mocy art. 215 TFUE (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) sankcie i ograniczenia obejmują kraje: Burundi, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Gwinea, Iran, Libia, Korea Północna, Somalia, Sudan, Syria, Krym i Sewastopol, Federacja Rosyjska, Białoruś, Wenezuela i/lub organizacje, podmioty, osoby określone i wymienione w dyrektywach. Systemy sankcji ustanowione przez organizacje krajowe, USA i/lub inne organizacje międzynarodowe mogą rozszerzać/uzupełniać państwa, osoby i/lub podmioty określone w wiążącym rozporządzeniu UE.

Więcej informacji można uzyskać:

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://scsanctions.un.org/consolidated/

 

Szczegóły kontroli i eksportu dla towarów Ubiquiti
Szczegóły kontroli i eksportu dla towarów MikroTik