Ładuję...

Zasady sprzedaży w firmie Inter Projekt S.A.

Wszystkim naszym Klientom zarówno indywidualnym jak i firmom proponujemy skorzystanie z systemu Sklepu Online. Zamówienia poprzez system Online są realizowane szybciej i sprawniej. Poprzez system Online można zamówić większość z oferowanych przez nas urządzeń w poniższych grupach towarowych. Wyjątkiem są produkty wymagające potwierdzania dostępności, produkty wycenione w USD (ryzyko kursowe) oraz produkty złożone, konfigurowane w sposób uwzględniający szczegółowe potrzeby Klientów - w takich przypadkach prosimy o posłużenie się np. naszym formularzem zapytania ofertowego.  Rejestracja w systemie ma miejsce w trakcie składania pierwszego zamówienia. Upusty przysługujące naszym stałym klientom są uwzględniane podczas potwierdzania zamówienia przez naszą firmę. Zapraszamy.


1. Zamówienia
2. Zapłata za towar
3. Transport
4. Gwarancja
5. Reklamacje
6. Pomoc techniczna
7. Polityka ochrony prywatności
8. Polityka Cookies

1. Zamówienia

Pilne zamówienia - do wysyłki w dniu bieżącym - przyjmujemy WYŁĄCZNIE do godziny 14:00. 

 1. Zamówienia na oferowany przez nas sprzęt można składać zarówno za pośrednictwem naszego systemu zakupów Online, poczty email lub telefonicznie. 
 2. Wszystkie ceny opublikowane w systemie zamówień Online są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT (23%). Koszty transportu obliczane są w sposób zryczałtowany w oparciu o tabelę kosztów transportu (w przypadku gdyby faktyczne koszty transportu znacząco odbiegały od zryczałtowanych - rezerwujemy sobie prawo obciążenia Klienta kosztami faktycznie poniesionymi). Upusty przysługujące naszym stałym klientom są uwzględniane podczas potwierdzania zamówienia przez naszą firmę.
 3. Inter Projekt S.A. potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Wówczas również precyzowany jest termin realizacji zamówienia. Na życzenie klienta możemy wysłać (email) pisemne potwierdzenie zamównienia - fakturę pro-forma, która może być podstawą przedpłaty należności.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta - w zamówieniu złożonym w formie elektronicznej - formy płatności "za pobraniem" (przy odbiorze towaru) wymagane jest telefoniczne lub mailowe potwierdzenie zamówienia przez Klienta. W przypadku gdy wartość zamówienia jest wysoka firma może odmówić realizacji zamówienia "za pobraniem" i zażądać przedpłaty całości kwoty zamówienia podwyższonej o koszty transportu na konto bankowe. Wyjątkiem są jedynie zamówienia składane przez naszych stałych Klientów, związanych z naszą firmą podpisaną "umową o współpracy".
 5. W przypadku wybrania przez Klienta - w zamówieniu złożonym w formie elektronicznej - formy płatności kartą wystarczająca jest pozytywna autoryzacja płatności.
 6. Zamówiony towar wysyłany jest po przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia (lub w przypadku przedpłaty - po wpłynięciu przelewu na nasze konto).
 7. Zamówienia złożone z odbiorem osobistym są ważne 3 dni robocze od momentu złożenia. Jeśli zamówienie nie zostanie odebrane w wyznaczonym czasie automatycznie zostanie anulowane.

2. Zapłata za towar

Wszystkie ceny opublikowane na witrynie są cenami netto, do których należy doliczyc podatek VAT (23%). Dopuszczamy płatność jedynie w polskich złotych - w formie przedpłaty na nasze konto bankowe lub zapłaty przy odbiorze towaru ("za pobraniem" lub przy odbiorze bezpośrednio w naszej firmie). W przypadku formy płatności "za pobraniem" przed wysłaniem towaru wymagane jest potwierdzanie zamówienia przez Klienta.

Formy zapłaty:

 1. Wszystkie ceny opublikowane na witrynie są cenami netto do których należy doliczyc podatek VAT (23%).
 2. Płatność za towar może zostać zrealizowana wyłącznie w polskich złotych.
 3. Płatność za towar ma miejsce w formie przedpłaty na konto firmowe na podstawie potwierdzenia zamówienia lub faktury pro-forma. Dopuszczalna jest również płatność gotówkowa przy odbiorze towaru lub płatność "za pobraniem".
 4. W przypadku wybrania przez Klienta - w zamówieniu złożonym w formie elektronicznej - formy płatności "za pobraniem" (tj. przy odbiorze towaru), wymagane jest telefoniczne (lub faksowe - gdy wartość zamówienia jest wysoka) potwierdzenie zamówienia przez Klienta. W przypadku gdy wartość zamówienia jest wysoka, firma może odmówić realizacji zamówienia "za pobraniem" i zażądać przedpłaty całości kwoty zamówienia podwyższonej o koszty transportu na konto bankowe. Wyjątkiem są jedynie zamówienia składane przez naszych stałych Klientów.
 5. Odroczony termin płatności możemy zaoferować WYŁĄCZNIE naszym stałym klientom związanym "umową o współpracy".

Płatność odroczona (kredyt kupiecki)
Odroczona płatność (tzw. kredyt kupiecki) może zostać zaoferowana WYŁĄCZNIE naszym STAŁYM Klientom. Odroczona płatność jest przyznawana na wyraźną prośbę, uzasadnioną wysokim poziomem obrotów z naszą firmą oraz dokonywaniem regularnych zakupów po długim okresie wzajemnej współpracy. Płatność odroczona ma miejsce WYŁĄCZNIE na podstawie umowy o współpracy.

Na podstawie złożoneg dokumentu Klientowi przydzielany jest limit maksymalnej kwoty kredytu kupieckiego oraz limit czasu kredytu kupieckiego dla pojedynczej faktury zakupu.
W przypadku gdy termin płatności ustalony na dowolnej z faktur zakupu zostanie przekroczony, umowa o współpracy może zostać wypowiedziana, Klientowi mogą zostać naliczone karne odsetki  a następnie zostać podjęte działania w celu skutecznej windykacji przeterminowanego zadłużenia.

3. Transport

Towar wysyłamy do Klienta z pomocą firmy kurierskiej (DHL, DPD, UPS, FEDEX), lub kurierem Klienta na koszt Klienta. W przypadku zamówień składanych w systemie Online koszty transportu obliczane są zazwyczaj w sposób zryczałtowany. W przypadku gdyby faktyczne koszty transportu znacząco odbiegały od zryczałtowanych - rezerwujemy sobie prawo obciążenia Klienta kosztami faktycznie poniesionymi. Umożliwiamy również odbiór własny zakupionego towaru bezpośrednio w naszej firmie.

W przypadku zamówień składanych Online w naszej firmie poprzez internetowy formularz zamówień dopuszczamy następujące formy transportu towaru do Klienta:

 1. Przesyłka kurierska.
 2. Przesyłka kurierska "za pobraniem".
 3. Przesyłka kurierem Klienta - opłata za transport fakturowana przez kuriera bezposrednio Klientowi.
 4. Odbiór własny towaru przez Klienta - w biurze Inter Projekt S.A.

Przesyłki dostarczamy zazwyczaj za pośrednictwem kuriera DHL, DPD, FedEx. Transport paczek niestandardowych jak i o długości większej niż 1,2m zlecamy kurierowi UPS, wówczas jednak rzeczywisty koszt transportu fakturowany Klientowi może być wyższy niż podany wg zryczałtowanej kwoty.

4. Gwarancja

Naszym Klientom przysługuje prawo gwarancji towaru zakupionego w naszej firmie. W przypadku odsprzedaży towaru jego reklamacja może mieć miejsce tylko z pośrednictwem pierwszego - bezpośredniego nabywcy. Warunki gwarancji i jej czas trwania określa określone są na 

Karta gwarancyjna ma postać elektronicznego zapisu w naszym systemie. Gwarancja przysługuje bezpośredniemu nabywcy towaru w naszej firmie. W przypadku odsprzedaży towaru jego reklamacja może mieć miejsce tylko z pośrednictwem pierwszego, bezpośredniego nabywcy towaru w naszej firmie.

Oprócz precyzyjnych zapisów przedstawionych w Karcie Gwarancyjnej towaru zarówno Sprzedawcę jak i Kupującego obowiązują również ogólne zasady sprecyzowane w naszym Regulaminie. Zasady te dotyczą zarówno samej Gwarancji jak formy jej realizacji a w szczególności procedury wysyłki sprzętu do naszej firmy w celu sprawdzenia i naprawy lub wymiany.


Zasady Gwarancji:

 1. Gwarancji podlegają wyłącznie wady i uszkodzenia towaru wynikłe w toku jego normalnej eksploatacji. Prawo gwarancji nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru zarówno powstałych u Klienta jak i podczas transportu oraz uszkodzeń będących wynikiem nieprzestrzegania elementarych zasad eksploatacji. W szczególności Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem nieprawidłowego systemu zasilania lub uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji sprzętu w trakcie wyładowań atmosferycznych (burzy) bez zastosowania skutecznych zabezpieczeń.
 2. Zabezpieczenia w formie nalepek i plomb (stickerów) gwarancyjnych są podstawowym środkiem identyfikacji towaru jako sprzedanego przez Sprzedawcę. Dlatego prawo gwarancji oraz rękojmi nie przysługuje w przypadku zerwania lub naruszenia przez Klienta zabezpieczeń gwarancyjnych (plomb lub nalepek - stickerów). Prawo to nie przysługuje również w przypadku, gdy stan towaru wskazuje że był on otwierany, modyfikowany lub podlegał naprawie bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.
 3. W przypadku braku możliwości naprawy towar podlega wymianie. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania Klientowi ekwiwaletnego towaru o nie niższych możliwościach użytkowych.
 4. W trakcie trwania okresu naprawy lub wymiany towaru na uzasadnioną prośbę uzytkownika możliwe jest wypożyczenie w naszej firmie sprzętu o analogicznych lub podobnych walorach użytkowych.
 5. Okres naprawy lub oczekiwania na wymianę towaru jest zaokrąglany "w górę" do pełnego miesiąca kalendarzowego oraz doliczany do czasu trwania gwarancji. Nowy czas trwania gwarancji (po naprawie lub wymianie towaru) jest liczony od dnia zakupu wymienianego towaru i jest sumą czasu trwania gwarancji zakupionego (wymienionego) towaru oraz zaokrąglonego "w górę" do pełnych miesięcy kalendarzowych czasu oczekiwania Klienta na naprawę lub wymianę towaru.
 6. W przypadku wymiany towaru Klientowi, na żądanie Klienta zgłoszone przed dokonaniem wymiany, wraz z wymienionym towarem może zostać wydana nowa karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny towaru po jego wymianie oraz zmieniony (wydłużony jak powyżej) czas trwania gwarancji. W przeciwnym razie ewentualne adnotacje dotyczące nowego numeru seryjnego sprzętu po wymianie i/lub czasu trwania gwarancji są dokonywane wyłacznie w formie protokołu reklamacyjnego wydawanego Klientowi po naprawie lub wymianie gwarancyjnej.

Zwrot do sprzedawcy w ramach realizacji reklamacji:
Zanim w celu realizacji reklamacji podjęta zostanie decyzja o zwrocie towaru do sprzedawcy wyczerpane powinny zostać wszystkie racjonalne możliwości jego sprawdzenia i uruchomienia w siedzibie Klienta przy zastosowaniu wszystkich wskazówek udzielanych NIEODPŁATNIE przez pomoc techniczną Inter Projekt S.A. W tym celu należy skontaktować się z pomocą techniczną, podając wyczerpujące informacje umożliwiające identyfikację usterki. Jeżeli pomimo konsultacji z pomocą techniczną uruchomienie urządzenia nie powiodło się, w celu realizacji reklamacji i wysyłki towaru do firmy dla jego sprawdzenia i ewentualnej naprawy lub wymiany należy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie internetowego Formularza RMA oraz przesłać sprzęt do naszej firmy.

Zanim jakikolwiek zakupiony u nas towar zostanie przesłany do naszej firmy (niezależnie od przyczyny jego przesłania - czy jest to zwrot reklamacyjny, zwrot do sprzedawcy, wymiana na inny towar czy też zwrot towaru wypożyczonego) - konieczny jest uprzedni kontakt z naszą firmą w celu uzyskania autoryzacji przesyłki towaru do naszej firmy. W celu uzyskania autoryzacji przesyłki należy podjąć następujące kroki:

 • Poinformować naszą firmę o przyczynie i sposobie wysyłki z pośrednicwem internetowego Formularza RMA. W wyniku jego wypełnienia przesyłce Klienta przydzielony zostanie unikalny numer RMA.
 • Po wysłaniu frmularza RMA otrzymają Państwo od naszej firmy automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia wysłane pod adres email podany w formularzu.
 • Jeżeli formularz RMA został wypełniony w sposób wyczerpujący i prawidłowy uzyskają Państwo potwierdzenie autoryzacji przesyłki - również w formie listu email wysłanego pod adres podany w formularzu.
 • Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki jej numer RMA należy umieścić w sposób czytelny na zewnętrznej części opakowania przed jej wysłaniem. W przeciwnym przypadku przesyłka nie zostanie przez nas przyjęta.

Przesyłka powinna zostać opakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie sprzętu w trakcie transportu (firma Inter Projekt nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia). Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (oryginały lub kopie). Dowodem zakupu jest faktura vat, wydruk aukcji allegro lub dowolny inny dokument jednoznacznie i bezspornie poświadczający, że osoba wysyłająca sprzęt jest jego pierwszym, bezpośrednim nabywcą. Sprzęt powinien zostac wysłany kompletny (wraz z jego oryginalnym opakowaniem). W przeciwnym przypadku realizacja Państwa żądania (reklamacji, zwrotu) może zostać wstrzymana aż do skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów. Uwaga: Przesyłki nie zamówione, przesyłki nie opisane numerem RMA oraz przesyłki, które nie uzyskały naszej autoryzacji nie będą przez nas przyjmowane, niezależnie od powodu ich przesłania.

Wysyłka sprzętu do naszej firmy w celu realizacji reklamacji ma miejsce na koszt klienta. W przypadku, jeżeli zgłoszenie reklamacyjne było uzasadnione, sprzęt po naprawie lub wymianie na prawidłowo działajacy egzemplarz jest odsyłany do Klienta na koszt naszej firmy. W przypadku jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie było uzasadnione zaś sprzęt jest w pełni sprawny, wysyłka sprzętu do Klienta ma miejsce na koszt Klienta. W takim przypadku Klient może zostać obciążony również kosztami sprawdzenia towaru w siedzibie Inter Projekt S.A. Koszty te wynoszą 3% wartości towaru jednak nie mniej niż 20 PLN netto.

 

5. Reklamacje

5.1 Reklamacje uszkodzeń powstałych w trakcie transportu

Firma Inter Projekt S.A. NIE ODPOWIADA za uszkodzenia mechaniczne sprzętu powstałe w trakcie transportu paczek firmą kurierską (DHL, GLS i inne) lub Pocztą Polską. Reklamacje takich uszkodzeń należy składać bezpośrednio w firmie kurierskiej lub urzędzie pocztowym. W każdym przypadku staramy się pomóc naszym Klientom, których sprzęt został uszkodzony w trakcie transportu. Prosimy o bezzwłoczny kontakt z nami (telefon, email) - angażujemy się bezpośrednio w proces reklamacyjny. Jednak proszę W ŻADNYM RAZIE NIE ODSYŁAĆ NAM USZKODZONEGO SPRZĘTU - uszkodzenie musi być zgłaszane w siedzibie odbiorcy paczki, najlepiej bezpośrednio kurierowi przy jej odbiorze. W innych przypadkach firmy kurierskie Z ZASADY NIE UZNAJĄ reklamacji uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. Jeżeli zastosują się Państwo do naszych wskazówek to z naszego doświadczenia wynika, że prawdopodobieństwo uznania przez przewoźnika prawidłowo zgłoszonej reklamacji jest bliskie 100%.

5.2 Reklamacje, wymiany, zwroty oraz wypożyczenia

Zanim jakikolwiek zakupiony u nas towar zostanie przesłany do naszej firmy konieczny jest uprzedni kontakt z nami w celu uzyskania autoryzacji wysyłki towaru do nas. Uwaga: przesyłki nie zamówione oraz przesyłki, które nie uzyskały naszej autoryzacji nie będą przez nas przyjmowane. Prosimy dokładne o zapoznanie się z naszą procedurą określajacą formę realizacji reklamacji, wymian, zwrotów oraz wypożyczeń.

 

6. Pomoc techniczna

W okresie gwarancji naszym klientom zapewniamy nieodpłatne wsparcie techniczne (telefon, email) w zakresie typowej konfiguracji i eksploatacji zakupionych urządzeń. Odpłatnie - oferujemy również wsparcie po okresie gwarancji oraz poszerzone wsparcie gwarancyjne, którego zakres jest uzgadniany bezpośrednio z Klientem przy zakupie towaru.

 

7. Polityka ochrony prywatności

Polityka Ochrony Prywatności jest zbiorem zasad zgodnie z którymi przetwarzane są Państwa dane osobowe. Tutaj przedstawione są szczegóły dotyczące Państwa podstawoweg prawa i pojęcia związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 

8. Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Tutaj są dostępnę ustawienia plików cookies.