Ładuję...

Zrównoważony rozwój

Nasza firma dba o środowisko naturalne. Podejmujemy szereg  działań, które redukują nasz ślad węglowy oraz wspierają globalne cele zrównoważonego rozwoju

Każde zamówienie = jedno posadzone drzewo
Każde zamówienie powyżej 40 000 zł = 10 posadzonych drzew

Twoje zakupy w Inter Projekt mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Wspieramy organizację „Trees for the Future” poprzez comiesięczne darowizny. Wielkość darowizny zależy od liczby zamówień złożonych przez naszych klientów. Organizacja Trees for the Future przyczynia się do ponownego zalesiania i zmniejszania ubóstwa w Afryce. Więcej informacji o sposobie ich działania można znaleźć na stronie https://trees.org/approach/.

Ekologiczne pakowanie

Nie chcemy generować dodatkowych odpadów. Dlatego w Inter Projekt wykorzystujemy ponownie wszystkie trafiające do nas opakowania.

Używamy energii odnawialnej

Na naszym dachu zainstalowanych jest około 100 paneli słonecznych. Zmniejszyliśmy zużycie energii zastępując każdą standardową żarówkę energooszczędnym oświetleniem. Nasz budynek jest dobrze izolowany, dzięki czemu w zimie możemy oszczędzać energię zużywaną na ogrzewanie.

Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważony rozwój został zdefiniowany jako taki, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb.
Zlikwidowanie ubóstwa we wszystkich jego formach jest niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Aby tak się stało, potrzebna jest promowanie zrównoważonego, inkluzywnego i równego wzrostu ekonomicznego; tworzenie większych szans dla wszystkich ludzi i redukcja nierówności; umożliwienie osiągnięcia podstawowego standardu życia, budowa sprawiedliwego rozwoju społecznego i społeczeństwa inkluzywnego; oraz promowanie zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania surowcami naturalnymi i ekosystemami.
Cele Zrównoważonego Rozwoju są efektem trzyletniego i przejrzystego procesu ich opracowywania, w którym wzięły udział wszystkie zaineresowane strony oraz został uwzględniony głos zwykłych ludzi. Są one wynikiem bezprecedensowego porozumienia 193 państw członkowskich ONZ dotyczącego priorytetów zrównoważonego rozwoju. Cele mają wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, biznesu, parlamentarzystów i innych stron na całym świecie. Decyzja o rozpoczęciu procesu opracowania Celów Zrównoważonego Rozwoju została podjęta przez państwa członkowskie ONZ na Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20), która odbyła się w Rio de Janeiro w czerwcu 2012 roku.